Zásady ochrany osobních údajů


Úvod

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") se vztahují na webové stránky freebethunters.cz (dále jen "Stránka") a stanovují, jakým způsobem společnost Casino Affiliate Network s.r.o. (dále jen "Správce") shromažďuje, používá a chrání osobní údaje uživatelů Stránky (dále jen "Uživatel").

Shromažďování osobních údajů

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
 • Kontaktní informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, když se zaregistrujete pro získání našich služeb nebo odebírání newsletterů.
 • Informace o vašem zařízení a o tom, jak používáte naši webovou stránku, včetně vaší IP adresy, informací o prohlížeči a operačním systému.
 • Jakékoli další informace, které nám dobrovolně poskytnete, například v rámci dotazníků nebo feedbacku.

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům:
 • Poskytování, provozování a udržování naší webové stránky.
 • Zlepšování, personalizace a rozšiřování našich služeb.
 • Rozumění a analýze, jak používáte naši webovou stránku.
 • Komunikace s vámi, buď přímo nebo prostřednictvím jednoho z našich partnerů, včetně zákaznického servisu, poskytování aktualizací a jiných informací týkajících se webové stránky, a pro marketingové a propagační účely.
 • Zasílání e-mailů.
 • Zjišťování a prevence podvodů.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s vybranými třetími stranami, včetně:
 • Poskytovatelů služeb, kteří nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby.
 • Právních a regulačních orgánů, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takové sdílení je nezbytné k ochraně našich práv nebo k ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Používáme přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Avšak žádný způsob přenosu přes internet nebo metoda elektronického ukládání není 100% bezpečná, a proto nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání. Také máte právo omezit zpracování vašich údajů a v některých případech právo na přenositelnost údajů. Pokud máte dotazy nebo požadavky týkající se vašich údajů, kontaktujte nás prosím na info@freelotteryhunters.cz.

Změny těchto zásad

Můžeme tyto zásady čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat prostřednictvím webové stránky nebo e-mailem.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@freelotteryhunters.cz.