Postup při řešení sporů


1. Úvod

Tento dokument (dále jen „Postup“) stanoví pravidla pro řešení sporů mezi společností Casino Affiliate Network s.r.o., provozovatelem webu freebethunters.cz (dále jen „Společnost“) a Uživateli webové stránky freebethunters.cz (dále jen „Stránka“).

2. Definice

  • Uživatel: Osoba, která používá Stránku.
  • Spor: Jakýkoli nesouhlas, nárok nebo spor mezi Společností a Uživatelem, který se týká Stránky, služeb poskytovaných Společností nebo těchto Zásad.

3. Mimosoudní řešení sporů

Společnost se zavazuje řešit spory s Uživateli mimosoudně. V případě, že vznikne spor mezi Společností a Uživatelem, Uživatel se může obrátit na Společnost s cílem dosáhnout mimosoudního řešení.

4. Podání stížnosti

Uživatel může podat stížnost na Společnost písemně na adresu:

Casino Affiliate Network s.r.o. IČO: 19908351 Sídlo: Letenské náměstí 157/4, Praha 7. 170 00, E-mail: info@freespinhunters.cz

Stížnost by měla obsahovat:
  • Jméno a příjmení Uživatele
  • E-mailovou adresu Uživatele
  • Popis sporu
  • Požadované řešení
Společnost se zavazuje vyřídit stížnost Uživatele do 30 dnů od jejího obdržení.

5. Řešení sporů online

Uživatelé mohou také využít platformu pro online řešení sporů (ODR) dostupnou na webových stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Soudní řešení sporů

V případě, že se nepodaří spor vyřešit mimosoudně, bude spor předložen k soudu v České republice.

7. Závěr

Společnost věří, že spory je nejlepší řešit mimosoudně. Uživatelé se mohou obrátit na Společnost s cílem dosáhnout mimosoudního řešení sporu. V případě, že se spor nepodaří vyřešit mimosoudně, bude spor předložen k soudu v České republice.

8. Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů ohledně tohoto Postupu, prosím, kontaktujte nás:

Casino Affiliate Network s.r.o. IČO: 19908351 Sídlo: Letenské náměstí 157/4, Praha 7. 170 00, E-mail: info@freespinhunters.cz

9. Aktualizace Postupu

Společnost si vyhrazuje právo tento Postup aktualizovat. Uživatelé budou o případných změnách informováni e-mailem.